Yapı Kullanma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

 1. Başkanlığa Hitaben Dilekçe  (Üstünde Fotoğraf Olacak 4 Adet)
 2. Yapı Ruhsat Fotokopisi
 3. Fenni Sorumlu Raporları
 4. Mimar
 5. İnşaat Mühendisi
 6. Elektrik Mühendisi
 7. Makine Mühendisi
 8. Harita Mühendisi (Aplikasyon  Raporu)

Ruhsat İçin Gerekli Evraklar

200m² Ve Üstü İçin 1. Tapu
 2. Tapu Kaydı
 3. İmar Çapı
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Adres Tespiti
 6. Vergi Dairesi Yazısı (  Belediyeden Alınacak )
 7. Vergi Levhası
 8. Sicil Gazetesi
 9. İmza Sirküsü
 10. Müteahhitlik Belgesi  Veya Sözleşme
 11. Şirketin İkametgah Adresi
 12. Yetki Belgesi
 13. Ticaret Odası Kaydı 
 14. Harita Mühendisinden Sözleşme
 15. Zemin Etüd Raporu
 16. Statik Hesaplar
 17. Tüm Projeler
 18. Yapı Denetim Hizmet Bedeli   Dekontu  ( 1000 M² ve Daha Küçük Yapılar Hizmet Bedelinin Tamamını Öder )