Yapı Kullanma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

  1. Başkanlığa Hitaben Dilekçe  (Üstünde Fotoğraf Olacak 4 Adet)
  2. Yapı Ruhsat Fotokopisi
  3. Fenni Sorumlu Raporları
  4. Mimar
  5. İnşaat Mühendisi
  6. Elektrik Mühendisi
  7. Makine Mühendisi
  8. Harita Mühendisi (Aplikasyon  Raporu)